To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: {{ email }}
Temat: Wniosek dot. wnioskowania o informację
Data: 2023-07-11 11:49

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.