Odpowiadając na zapytanie informujemy, że punkty pytania dotyczące
kosztów ponoszonych z tytułu mediów

w Gminie nie wystąpiły.

Wydatki na promocję w larach 2015,2016,2017 i 2018 do dnia odpowiedzi
przedstawiały się nastepująco:

                                 ogłoszenia    art, sponsorowane  
materiały dedyk.    pozostałe            Razem w roku

2015                           615,- zł. 1.322.73 zł.          
-                        9.265,70 zł.               11.203,43 zł.

2016                        3.075,- zł. 8.529,95 zł.          
-                        3.250,- zł.                14.854,95 zł.

2017                        1.205,40                    5.558,70
zł.          198,64 zł.          4.728,20 zł. 11.690,94 zł.

2018                            418,20 1.842,84
zl.                                    3.664,20 zł.                 
5.925,24 zł.

Pozdrawiam

Wiesław Własak

Stare Kurowo dnia 18.07.2018 r.

W dniu 2018-07-17 o 12:37, {{ email }} pisze: