To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: {{ email }}
Temat: Ad. wniosek dot. wnioskowania o informację
Data: 2023-08-22 10:39

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.