Dzień dobry,

w nawiązaniu do otrzymanego wniosku o udostępnienie informacji publicznej , informuję że:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; - NIE
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; - NIE DOTYCZY
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; NIE DOTYCZY
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; NIE DOTYCZY
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.; NIE DOTYCZY
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.:

2015

Zamieszczanie na antenie Katolickiego Radia Podlasie informacji i materiałów dźwiękowych dotyczących miasta (cały rok) – 7380 zł

Umieszczanie materiałów promocyjno-ogłoszeniowych w dwutygodniku "Głos Węgrowa i okolic" oraz na portaluhttp://www.gwio.pl (cały rok) – 8400 zł

Zamieszczenie życzeń świątecznych na łamach gazety Życie Siedleckie – 246 zł

Zamieszczenie życzeń świątecznych na łamach gazety Kurier - W. – 307,50 zł

Zamieszczenie ogłoszenia planszowego w Telewizji Kablowej Podlasianka - życzenia wielkanocne – 43,05

Zakup 1/1 strony reklamowej w informatorze turystycznym "Lato nad Bugiem"; przekazanie 150 bezpłatnych egzemplarzy "Lato nad Bugiem"; zakup 1 pakietu prenumeraty – 1230 zł

Ogłoszenia planszowe w Telewizji Kablowej Podlasianka, których treść dotyczy: -konkursu na opracowanie znaków graficznych wizualizujących 575. rocznicę nadania praw miejskich dla Miasta Węgrowa – 116,85 zł

2016

Zamieszczanie na antenie Katolickiego Radia Podlasie informacji i materiałów dźwiękowych dotyczących miasta (01.02-31.12) – 6765 zł

Zamieszczenie informacji - życzeń wielkanocnych - w gazecie "Głos Węgrowa i Okolic" Nr 7/2016 publikowanej 22 marca 2016 r. – 221,40 zł

Zamieszczenie ogłoszenia - życzeń wielkanocnych - w gazecie "Kurier W-…" Nr 11/2016 publikowanej 22 marca 2016 r – 276,75 zł

Zamieszczenie ogłoszenia - życzeń wielkanocnych - w gazecie "Tygodnik Siedlecki" Nr 12/2016 – 369,00 zł

Zamieszczenie dwóch ogłoszeń planszowych w Telewizji Kablowej Podlasianka dotyczących plebiscytu na najlepszego sportowca 2015 oraz życzenia wielkanocne – 116,85 zł

Zamieszczenie ogłoszenia planszowego w Telewizji Kablowej Podlasianka - życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok – 55,35 zł

2017

Zamieszczanie na antenie Katolickiego Radia Podlasie informacji i materiałów dźwiękowych dotyczących miasta (01.02-31.12) – 6765 zł

Publikacja artykułu o Węgrowie w dodatku specjalnym nt. turystyki pt. "Turystyka w powiecie" do gazety "Węgrowskie Bądźmy Razem" – 576 zł

2018( do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek)

Zamieszczanie materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących Miasta Węgrowa za pośrednictwem gazety Głos Węgrowa i Okolic oraz portalu internetowegohttp://www.gwio.pl – (1.01-31.10) – 8610 zł

Promocja miasta na antenie Katolickiego Radia Podlasie – zamieszczanie materiałów dźwiękowych dotyczących miasta (01.02-31.10) – 5535 zł

Z poważaniem

Anna Kalicka
Sekretarz Miasta
Urząd Miejski w Węgrowie
ul. Rynek Mariacki 16
tel. 25 792 23 26 w. 113