Urząd Gminy w Grębowie przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o
udostepnienie informacji publicznej z dnia 17.07.2018r. dotyczący wydatków
poniesionych na media

Załączniki