DZIEŃ DOBRY.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 lipca 2017 r. dot. udostepnienia
informacji publicznej odnośnie prowadzenia przez gminę lub jednostki jej
podległe dzienników, gazet, publikacji radia, telewizji, Urząd Gminy w
Suchożebrach niniejszym informuję iż nie prowadzimy żadnej działalności o
których mowa we wniosku. W przypadku wydatkach gminy przeznaczonych na
ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane Urząd Gminy w
Suchożebrach poniósł następujące koszty:

* W roku 2015 - 814,75 zł. (na ogłoszenia);

* W roku 2016 - 509,22 zł. (na ogłoszenia);

* W roku 2017 - 1.730,00 zł. (na ogłoszenia);

* W roku 2018 - 0,00 zł.

Miłego dnia.

---------------------------------------------------

Jacek Wierzbicki

Urząd Gminy w Suchożebrach

Aleksandry Ogińskiej 11

08-125 Suchożebry

tel/fax: 25 631 45 15

email: <mailto:sekretariat@suchozebry.pl> sekretariat@suchozebry.pl

email: <mailto:gmina@suchozebry.pl> gmina@suchozebry.pl

<http://www.suchozebry.pl/> www.suchozebry.pl

------------------------------------------------------

Załączniki

Pobierz list