Witam

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informacje publiczną. Proszę o
potwierdzenie otrzymania meila.

Waldemar Guzicki

Inspektor w Wydziale Organizacji i Projektów Rozwojowych, Urząd Miasta
Brzeziny

95-060 Brzeziny, ul. Henryka Sienkiewicza 16, Polska

tel: 48468742224 | fax: 48468742793 | web: <http://brzeziny.pl>
www.brzeziny.pl

<https://facebook.com/Brzeziny> <https://youtube.com/umbrzeziny>

Załączniki

Pobierz list