Dzień dobry,

w nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który
wpłyną do tutejszego Urzędu drogą elektroniczną w dn. 17.07.2018 r.,
poniżej przesyłam odpowiedzi.

Pozdrawiam,

Dominik Kępa

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Wniosek o informacje publiczną
Data: Wed, 18 Jul 2018 10:43:15 +0200
Nadawca: UG Czerniewice - Monika Socha <{{ email }}>
Adresat: Dominik Kępa - UG Czerniewice <{{ email }}>

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: Tue, 17 Jul 2018 10:38:50 -0000
Nadawca: {{ email }}
Odpowiedź-Do: {{ email }}
Adresat: {{ email }}

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

*Tak*

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

*Gazeta samorządowa "Wieści znad Krzemionki", której wydawcą jest Gmina
Czerniewice*

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

*http://czerniewice.pl/pl/dla-mieszkanca/kultura-i-sport/gazeta-wiesci-znad-krzemionki*

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;

*Gazeta zarejestrowana jest w sądzie*

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

*Gazeta dostępna jest na stronie w formacie pdf. z możliwością pobrania
każdego numeru:
**http://czerniewice.pl/pl/dla-mieszkanca/kultura-i-sport/gazeta-wiesci-znad-krzemionki*

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

*Wydatki na promocję:*

*2015 - **17 988,31 zł
*

*2016 -**19 015,51 zł
*

*2017 -**29 958,12 zł
*

*2018 - 6 950,73 zł*

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres {{ email }}

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego