Dzień dobry.

W odpowiedzi na e-mail z dnia 18.07.2018r. (wniosek o informację publiczną)
przesyłam pismo przewodnie wraz z załącznikami:

Pozdrawiam:
Joanna Semba

Podinspektor ds. funduszy pomocowych i współpracy z organizacjami
pozarządowymi

Referat Rozwioju Gminy, Kultury, Sportu i Promocji

Urząd Gminy w Baranowie

ul. Rynek 21
63-604 Baranów

woj. wielkopolskie

powiat kępniński

tel. (0-62) 78 10 430
e-mail: {{ email }}

http:// <http://www.baranow.pl/> www.baranow.pl

Logo pod1

Poniższa informacja jest kierowana do osób fizycznych.
UWAGA ! Jeżeli jesteś osobą, która nie ukończyła 16 lat prosimy o podanie
kontaktu do rodzica lub opiekuna prawnego, który wyrazi zgodę na
przetwarzanie Twoich danych osobowych, o ile nie nastąpiło to w
korespondencji wcześniejszej. Informujemy, że Państwa dane osobowe określone
w mailu, na którego odpowiadamy, są przetwarzane przez Wójta Gminy Baranów z
siedzibą w Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów,
zgodnie z Państwa intencją w celach komunikacji z Państwem oraz
archiwizacyjnych zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną, o ile treści te stanowić
będą akta sprawy. Dane osobowe o ile stanowią akta sprawy będą przechowywane
zgodnie z okresem archiwizacji w zależności od prowadzonej sprawy zgodnie z
Instrukcją Kancelaryjną. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym a
ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości kontaktu za pomocą poczty
elektronicznej. W przypadku gdy Państwa korespondencja będzie stanowiła akta
sprawy przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W pozostałych przypadkach przysługuje Państwu prawo do: usunięcia danych
osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do wniesienia skargi do
organu nadzorczego. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie
udzielonej zgody. Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych osobowych: 62 78
10 400 lub {{ email }}. Instrukcja Kancelaryjna - Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Załączniki

  • image003_ZmqLDAi.jpg
  • Kronikarz_Ziemi_Baranowskiej_nr_2-2018.pdf
  • Kronikarz_Ziemi_Baranowskiej_nr_13.pdf
  • Kronikarz_Ziemi_Baranowskiej_nr_14.pdf
  • Kronikarz_Ziemi_Baranowskiej_nr_15.pdf
  • Kronikarz_Ziemi_Baranowskiej_nr_16.pdf
  • Odpowiedź_na_wniosek_o_udzielenie_informacji_publicznej.pdf