W odpowiedzi na niniejszy wniosek informuję:
Gminne Centrum Biblioteczno - Kulturalne jako zadanie zlecone wydaje
kwartalnik samorządowy pn. "Wieści Gminne",
finansowany z dotacji podmiotowej placówki.
W każdym numerze znajduje się wkładka (lub jako część numeru) "Gazetka
Młodych", redagowana przez Młodzieżową Radę Gminy.
Przez Bibliotekę Narodową został nadany nr ISSN 2353-0650.
Biuletyn jest dostępny mieszkańcom nieodpłatnie.
W przypadku zbyt małej ilości informacji na wydanie kolejnej "gazetki", jest
on numerem łączonym za okres półroczny.
Na stronie internetowej placówki znajdują się zarchiwizowane numery w
formacie PDF,
link do powyższych:
http://goksit.gminawyszki.pl/index.php?option=com_content
<http://goksit.gminawyszki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3
1:wiesci-gminne&catid=15:pomocnik&Itemid=87>
&view=article&id=31:wiesci-gminne&catid=15:pomocnik&Itemid=87

W załączniku kolejne numery od roku 2015.

Pozdrawiam

Tadeusz Wielanowski

Sekretarz Gminy Wyszki

Załączniki