To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: {{ email }}
Temat: Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej art.
27b ustawy Prawo łowieckie
Data: 2023-09-28 11:22

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.