RM.056.52.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o informację publiczną,
który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Kole pocztą elektroniczną w dniu 18
lipca 2018 r.

Z wyrazami szacunku

Piotr Kapalski

Wydział Rozwoju Miasta

Inspektor

Tel. (63) 26 27 501

Stopka_e_mail

Załączniki

Pobierz list