To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<{{ email }}> o 19.07.2018 17:52

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o20.07.2018 08:39