Dzień dobry,

W związku z wnioskiem o informacje publiczną z dnia 17 lipca 2018 roku,
udzielamy odpowiedzi:

Ad.1 Tak, Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Krajeńskich jest wydawcą
dwutygodnika "Ziemia Strzelecka".

Ad.2 Dwutygodnik, gazeta "Ziemia Strzelecka" wydawana jest w formie
papierowej, posiada również swoją stronę internetową, gdzie publikuje
artykuły.

Ad.3 Adres strony internetowej dwutygodnika "Ziemia Strzelecka"
http://ziemiastrzelecka.strzelce.pl/

Ad.4 Tak, "Ziemia Strzelecka" jest zarejestrowana w sądzie

Ad.5 Pliki z ostatnimi numerami do pobrania tutaj (uwaga, pliki dostępne z
ograniczeniem czasowym) <https://we.tl/HNUcWEFWNx> https://we.tl/HNUcWEFWNx

Ad.5

rok 2015 Promocja na portalu Ziemia Lubuska - 664,20 zł, wykonanie animacji
na potrzeby filmu promocyjnego atrakcje gminy- 800,00 zł

rok 2016 Promocja imprez miejskich w TVP z okazji 730 - lecia miasta
Strzelce Krajeńskie - 3399,11 zł, Produkcja i emisja audycji "Wędrówki z
mikrofonem" 1200,00 zł, Promocja na portalu Ziemia Lubuska 664,20 zł

rok 2017 Promocja biegi "Piątka na rynku" w telewizji Teleskop 500,00 zł

rok 2018 Produkcja i emisja materiałów informacyjnych oraz promocyjnych dot.
imprezy biegowej "IV Piątka na Rynku" 1000,00 zł

Ponieważ we wniosku użyto sformułowania "prosimy o informację o wydatkach
gminy (.) lub innego typu promocję" przedstawiamy informacje, na temat
całkowitych kosztów poniesionych na promocję w poszczególnych latach:

Informacja z wykonania zadania budżetowego - promocja jednostek samorządu
terytorialnego - rozdział 75075 Gminy Strzelce Krajeńskie:

2015 rok - wydatkowano 120. 929,91 zł.

2016 rok - wydatkowano 182. 901,29 zł.

2017 rok - wydatkowano 118. 480,04 zł.

2018 rok - wydatkowano 46. 811,36 zł. (01.01 - 18.07.2018r.)

Jeśli któraś z odpowiedzi nie jest dla Państwa wystarczająca lub jest
niejasna, prosimy o kontakt.

Serdecznie pozdrawiamy.

Patryk Bagiński

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich

al. Wolności 48

66-500 Strzelce Krajeńskie

tel. (95) 763 6315

{{ email }}