--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Odpowiedź na wniosek z dnia 17 lipca 2018 (sprawa 7691)
Data: Fri, 20 Jul 2018 09:56:09 +0200
Nadawca: media <{{ email }}>
Adresat: {{ email }}
Kopia: {{ email }}

Dzień dobry,

W związku z wnioskiem o informacje publiczną z dnia 17 lipca 2018 roku,
udzielamy odpowiedzi:

Ad.1 Tak, Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Krajeńskich jest
wydawcą dwutygodnika „Ziemia Strzelecka”.

 Ad.2 Dwutygodnik, gazeta „Ziemia Strzelecka” wydawana jest w formie
papierowej, posiada również swoją stronę internetową, gdzie publikuje
artykuły.

Ad.3 Adres strony internetowej dwutygodnika „Ziemia Strzelecka”
http://ziemiastrzelecka.strzelce.pl/

Ad.4 Tak, „Ziemia Strzelecka” jest zarejestrowana w sądzie

Ad.5 Pliki z ostatnimi numerami do pobrania tutaj (uwaga, pliki dostępne
z ograniczeniem czasowym) https://we.tl/HNUcWEFWNx

Ad.5

rok 2015 Promocja na portalu Ziemia Lubuska -  664,20 zł, wykonanie
animacji na potrzeby filmu promocyjnego atrakcje gminy- 800,00 zł

rok 2016 Promocja imprez miejskich w TVP z okazji 730 - lecia miasta
Strzelce Krajeńskie - 3399,11 zł, Produkcja i emisja audycji "Wędrówki z
mikrofonem” 1200,00 zł, Promocja na portalu Ziemia Lubuska 664,20 zł

rok 2017 Promocja biegi "Piątka na rynku" w telewizji Teleskop    500,00 zł

rok 2018 Produkcja i emisja materiałów informacyjnych oraz promocyjnych
dot. imprezy biegowej „IV Piątka na Rynku” 1000,00 zł

Ponieważ we wniosku użyto sformułowania „prosimy o informację o
wydatkach gminy (…) lub innego typu promocję” przedstawiamy informacje,
na temat całkowitych kosztów poniesionych na promocję w poszczególnych
latach:

*Informacja z wykonania zadania budżetowego – promocja jednostek
samorządu terytorialnego – rozdział 75075 Gminy Strzelce Krajeńskie:*

**

2015 rok – wydatkowano 120. 929,91 zł.

2016 rok – wydatkowano 182. 901,29 zł.

2017 rok – wydatkowano 118. 480,04 zł.

2018 rok – wydatkowano  46. 811,36 zł. (01.01 – 18.07.2018r.)

Jeśli któraś z odpowiedzi nie jest dla Państwa wystarczająca lub jest
niejasna, prosimy o kontakt.

Serdecznie pozdrawiamy.

Patryk Bagiński

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich

al. Wolności 48

66-500 Strzelce Krajeńskie

tel. (95) 763 6315

{{ email }}