W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 16.07.2018 r. 
informuję, że w Urzędzie Gminy Wińsko nie są prowadzone media, dzienniki
lub czasopisma.

W latach 2015-2017 Gmina zawierała umowy z „/Kurierem Gmin”. W roku 2015
roczny koszt z tytułu tej umowy wyniósł /12 100,00 zł; w 2016 r. – 13
200,00 zł, w 2017 r. – 13 200,00 zł.

W roku 2018 realizacja następuje w formie zlecenia dla Wiadomości
Lubińskich "Strony za Odrą" koszt 8856,00 zł.

--
Urząd Gminy Wińsko
Pl. Wolności 2
56-160 Wińsko
Tel. 71/ 38 04 200