Proszę o informację czy otrzymaliście państwo te ostatnie numery
prowadzonego miesięcznika w związku ze złożonym wnioskiem o
udostępnienie informacji publicznej złożonej do Urzędu Miejskiego w
Chodzieży przesłane w oddzielnych wiadomościach z uwagi na rozmiar
załącznika do wiadomości. W przypadku zarówno otrzymania jak i nie
otrzymania poszczególnych wiadomości proszę o informację zwrotną na
adres poczty urzadmiejski@chodziez.pl jak również na adres
krzysztofs@chodziez.pl

 Łącze wyrazy szacunku

Kodrycki Rafał

--
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Rafał Kodrycki

Urząd Miejski w Chodzieży
ul. Paderewskiego 2
64-800 Chodzież
Tel. 67 2827211 ; 67 2827171 wew.102

E-mail. kodrycki.rafal@chodziez.pl

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

Pobierz list