Dzień dobry

W załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosek złożony w dniu 18.07.2018r.
do tutejszego urzędu wraz z ostatnimi 5 numerami miesięcznika do
pobrania w formie pdf.

nr_7 -
https://drive.google.com/file/d/1J8cioolXLicgE4l5GJUGLa8UNobv4SFr/view?usp=drive_web

nr_6 -
https://drive.google.com/file/d/1D0WxY2aZL7dNLJ867yyyt8Z5xXz7R9MC/view?usp=drive_web

nr_5 -
https://drive.google.com/file/d/1psihCTkx-lLT9kvRIoFDX9czoAjBMg-6/view?usp=drive_web

nr_4 -
https://drive.google.com/file/d/1OyNQjLpbdSqG2n1aKqIwKall5xpxfi-z/view?usp=drive_web

nr_3 -
https://drive.google.com/file/d/10SIby7-XqBVlZXA9u_0SyvY252qdzRj8/view?usp=drive_web

Łącze wyrazy szacunku

Proszę o potwierdzenie odebrania wiadomości i dostępu do nr miesięcznika.

Kodrycki Rafał

--
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Rafał Kodrycki

Urząd Miejski w Chodzieży
ul. Paderewskiego 2
64-800 Chodzież
Tel. 67 2827211 ; 67 2827171 wew.102

E-mail. kodrycki.rafal@chodziez.pl

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

Załączniki

Pobierz list