Dzień Dobry,

Poniżej odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odp. Tak,

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Odp. Biuletyn Samorządowy Gminy Boleszkowice „Jesteśmy Razem” prowadzony przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną w Boleszkowicach, który jest jednym z elementów miesięcznika informacyjnego „Pomyśle Flesz” którego Wydawcą jest „Media Zachód”, Redaktor Naczelny - Pan Bartosz Gajewski,

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odp.

Biuletyn ukazuje się tylko w wersji papierowej,

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
Odp.

Gmina nie prowadzi dziennika oraz czasopisma,

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Odp.

Pięć ostatnich numerów Biuletynu Samorządowego Gminy Boleszkowice „Jesteśmy Razem” ze względu na wielkość pliku, zostanie do Państwa przesłana w trzech kolejnych mailach,

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odp.

Wydatki Gminy Boleszkowice na promocję w poszczególnych latach:

2015r. - 25682,43 zł

2016r. - 54016,54 zł

2017r. – 26784,11 zł

2018r. – 16529,15 zł

Wydatki Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach związanych z wydawaniem w/w biuletynu:

2015r. - 0 zł

2016r. - 4000,00 zł

2017r. - 8300,00 zł

2018r. - 5200,00 zł

Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Pozdrawiam

Krzysztof Fira

Kierownik referatu Promocji, Oświaty i Funduszy Pomocowych

Gmina Boleszkowice

Załączniki

Pobierz list