W odpowiedzi na otrzymany wniosek o udostępnienie inf. publicznej, informujemy, że:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; - NIE
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Gmina Grodków rokrocznie podpisuje umowę z dwoma gazetami:
Panorama Powiatu Brzeskiego (kwota 24000 / rok – kwota stała od 2014r.)
Gazeta Teraz Grodków (kwota 22200,00 / rok – pierwsza umowa podpisana w 2016 r. – kwota stała)

Dodatkowo rokrocznie wysyłamy kilka artykułów do Nowej Trybuny Opolskiej – koszt ok. 2000 / rok

Pozdrawiam Dorota Zawadzka tel. 77 4040345

<http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxODA3MTcxMDM4MDQuNTYzNjYuNDg2NThAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8VHVlLCAxNyBKdWwgMjAxOCAxMDozODowNCAtMDAwMHxzZWtyZXRhcnpAZ3JvZGtvdy5wbHwxLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5zbXRwfHJlZGdyaWQx>

Pobierz list