W odpowiedzi na Państwa zapytanie informuje że Gmina Mokobody i
jednostki organizacyjne nie prowadza mediów.
Ogłoszenia Gmina publikuje w Tygodniku Siedleckim.

Z poważaniem
Iwona Mróz-Sekuła
Plac Chreptowicza 25
08-124 Mokobody
www.mokobody.pl
25/6411315 wew. 32

Pobierz list