Sieć Obywatelska Watchdog Polska

1. Tak są prowadzone
2. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna jest wydawcą miejskiego miesięcznika społeczno -kulturalnego "Ziemia Michałowska"

3) link do gazety ( strona miejska, UM w Brodnicy)

https://issuu.com/brodnica

oraz (starsze wydania gazety)

https://www.portal.brodnica.pl/strona-163-ziemia_michalowska.html

4) Rejstracja ZM

Odbyła się w Sądzie Okręgowym w Toruniu. Treść decyzji sądu w piśmie z dnia 2009-03-11:

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny zawiadamia o wpisaniu do rejestru czasopism:
- numer rejestru Pr 274
-Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, 87-300 Brodnica, Zamkowa 1
-miesięcznik w formie papierowej i elektronicznej
-17 lutego 2009

W dokumentacji MiPBP znajduje się również drugie postanowienie tegoż sądu z dnia 29 marca 2013 r. o wznowieniu wydawania gazety z dniem 1 stycznia 2013 r. po uprzednim zawieszeniu wydawania ZM na lata 2011 i 2012.

5) Pięć ostatnich ZM w załączniku poczty

6)wydatki poniesione w latach 2015 - 2018 na promocje w mediach przez Urzad Miejski w Brodnicy : 2015 r. - 25.458,54 zł, rok 2016 - 35.399,90 zł, rok 2017 - 39.406,40 zł, rok 2018 - 22.679,40

informację wytworzyli: z up. Burmistrza

Elwira Kempczyńska

Sekretarz Miasta

Zdzisława Marciniak - Dyrektor Wydziału RWI

Paweł Stanny - Dyrektor MiPBP

Załączniki

Pobierz list