Szanowni Państwo,

- w Urzędzie Gminy Łużna oraz w Jednostkach Organizacyjnych Gminy Łużna
nie są prowadzone media;

- Gmina prowadzi czasopismo – „Informator Gminy Łużna” – kwartalnik
gminny Łużna.

Wydawany jest Informator Gminny. Stanowi on lokalną prasę, która jest
rozpowszechniana wśród mieszkańców gminy, w szkołach i instytucjach.
Zamieszczane są w nim informacje dotyczące życia gminy.

- „Informator Gminy Łużna” – kwartalnik gminny Łużna nie jest
zarejestrowane w sądzie.

- w załączeniu Gmina Łużna przesyła 5 ostatnich numerów kwartalnika w
formacie pdf;
https://wetransfer.com/downloads/a187e09c2d52c77a884690e96df51a2120180723090017/4659ff141f3b5df8b72c5d7132e1a26220180723090017/6abdd2

- Informacje dotyczące wydatków gminy związane z promocją gminy tj.
promocją gminy z udziałem mediów o zasięgu lokalnym, krajowym i
międzynarodowym, promocją poprzez materiały promocyjne i informacyjne
oraz kosztami organizacji uroczystości gminnych w latach:

2015 – 63 687,04;

2016 – 44 546,03;

2017 – 31 928,49;

2018 – 18 650,79.

Z poważaniem,

Sylwia Bogusz.

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-8048@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--
Bogusz Sylwia
Urząd Gminy Łużna
38-322 Łużna 634
tel. 183543039 wew.102
boguszs@luzna.pl
www.luzna.pl

Pobierz list