OK.1431.59.2018

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:

Ad 1 Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media

Tak (Miejska Biblioteka Publiczna)

Ad 2
Jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Miejska Biblioteka Publiczna wydaje dwutygodnik Moja Świdnica

Ad 3 Prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
http://mojaswidnica.pl/

Ad 4
Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
Tak – Numer rejestru prasowego 432

Ad 5 Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Poszczególne numery (6,7,8,9,10,11) przesyłam w załączniku.
Numery gazety (oprócz ostatniego) są na stronie mojaswidnica.pl w zakładce e-wydania

Ad 6 Wydatki na promocję poniesione przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (billboardy reklamowe z działkami budowlanymi przy ul. Sudeckiej i ogłoszenia w prasie w tym temacie oraz plakaty i wizualizacje mieszkań przeznaczonych do sprzedaży) wynoszą:

2015 - 3 972,90 zł brutto

2016 - 7 011,00 zł brutto
2017 - 393,60 zł brutto

do dnia 23.07.2018 - 332,10 zł brutto

Wydział Promocji- w załączniku
Referat Turystyki- plik załączony
Miejska Biblioteka Publiczna- plik załączony

Z poważaniem

Elżbieta Łopacka
Inspektor Wydziału Organizacji i Kadr
Urząd Miejski w Świdnicy
tel. 74 856 29 18
fax 74 856 87 21
http://www.um.swidnica.pl

--- Treść przekazanej wiadomości --- Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: Mon, 16 Jul 2018 07:05:08 -0000
Nadawca: sprawa-7084@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-7084@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: um@um.swidnica.pl

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7084@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--

Pozdrawiam
Adrianna Nieradka
Sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta Szymona Chojnowskiego

tel. 74 856 28 39

Załączniki

Pobierz list