W odpowiedzi na wniosek o informację z 17 lipca 2018 r. informuję
 
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
 
Tak
 
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
 
gazeta, Urząd Gminy Haczów 36-213 Haczów 573, tel. 13 439 10 02
 
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
 
http://haczow.pl/dla-mieszkancow/gazeta-gminna
 
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
 
Gazeta Gminna nie jest zarejestrowana w sądzie, zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych pod symbolem ISSN 2450-6931
 
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
 
Wszystkie numery są do pobrania na ww. stronie internetowej w formacie PDF. Nie załączamy ich do e-maila ze względu na rozmiar.
 
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
 
Wnioskowana informacja w załączeniu.
 
 
 
Z poważaniem
 
Wójt Gminy Haczów
 
Stanisław Jakiel
 
 
 
Sporządzili:
 
D.Kaszuba, A. Majewska
  

Załączniki

  • informacja_o_wydatkach_gminy_na_promocję_2015-2018.docx