Dzień dobry.

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Edward Musiał

Sekretarz Gminy

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Gmina Waganiec

Tel. 542830044

Fax 542830640

Załączniki

Pobierz list