W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

Anna Kozioł - Sekretarz Gminy

--
Urząd Gminy Lipinki

Załączniki

Pobierz list