1. Media prowadzone są w Urzędzie Miejskim w Bielawie w Referacie Promocji.

2. Typ mediów: Informator Samorządu Bielawskiego „Wiadomości
Bielawskie”. Wydawcą jest Urząd Miejski w Bielawie.

3. Link do archiwum gazety: http://um.bielawa.pl/pl/wiadomosci-bielawskie

4. ISSN 1508-1362.

5. W załączeniu 5 ostatnich numerów.

6. Reklama w mediach

2015: 29.327,50 zł
2016: 32.790,40 zł
2017: 40.242,60 zł
2018: Do dnia dzisiejszego - 24.880 zł

Z wyrazami szacunku UM Bielawa

Załączniki

  • wiadomosci479.pdf
  • wiadomosci483.pdf
  • wiadomoscii481.pdf
  • wiadomoscii482.pdf
  • wiadomoscii484.pdf