Witam,

przesyłam odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

NIE

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Gmina Stoszowice kwartalnie wydaje „Biuletyn Informacyjny Gminy Stoszowice”, który zawiera informacje użyteczne dla lokalnej społeczności, publikacje o samorządzie, a także komunikaty.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

http://www.stoszowice.pl/menu-2-50-Biuletyn_rocznik_2018-50.html

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Nie dotyczy

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Nie dotyczy

Iwona Aibin

Sekretarz Gminy

Załączniki

Pobierz list