ORG. 1431.9.2018

Dzień dobry ,

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej

Z dnia 18 lipca 2018 r. Wójt Gminy Paprotnia informuje ,ze w urzędzie gminy

ani w żadnej jednostce organizacyjnej ( nie posiadamy spółki należącej do
gminy)

nie są prowadzone media .

Gmina nie prowadzi żadnego dziennika ani czasopisma .

Wydatki poniesione na: ogłoszenia , artykuły , promocje w poszczególnych
latach

przedstawiają się następująco:

2015 r. 19.379

2016 r. 13.168

2017r. 9.157

2018r. 7.440

Z poważaniem

Z up. Wójta

Małgorzata Konieczna

Sekretarz

Tel. ( 25) 63 121 10

Pobierz list