Szanowni Państwo
Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, informuję, jak niżej:
1. Na terenie gminy Wąsosz media prowadzone są przez Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu.
2. Media prowadzone są w postaci kwartalnika "Biuletyn Gminy Wąsosz" - Informator Samorządowy.
3. Kwartalnik nie jest prowadzony w wersji internetowej, nie jest zarejestrowany w sądzie.
4. W załączeniu przesyłam 5 ostatnich numerów kwartalnika.
5. Wydatki poniesione na wydanie kwartalnika:
2015 r. : 6088,50 zł

2016 r. : 2121,75 zł

2017 r. : 3167,97 zł

2018 r. do dziś : 2108,70 zł
6. Wydatki poniesione na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, promocję:
2015 r.: 6 888,00 zł
2016 r.:17 735,00 zł,
2017 r.: 20 787,00 zł,
2018 r. do dziś: 17 835,00 zł.

z poważaniem
Marcin Koziński
Sekretarz gminy Wąsosz
woj. dolnośląskie

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{ email }}

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Załączniki

  • Publikacja_1.2017_pdf.pdf
  • Publikacja_2.2017.pdf
  • Publikacja_3.2017.pdf
  • Publikacja_1_a_.2018.pdf
  • Publikacja_2_.2018.pdf