W związku z otrzymaniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 lipca br. poniżej przesyłam stosowną odpowiedź:

Ad. 1 czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?
TAK
Ad. 2 jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy.
Miesięcznik pn. „Informator Piechowicki”

strona internetowa Miasta Piechowice http://piechowice.pl/

Wydział odpowiedzialny za publikację: Referat Spraw Społecznych

Osoba odpowiedzialna za realizację publikacji: Anna Szalej – John Kierownik Referatu Spraw Społecznych w tym stanowisko ds. turystyki, promocji miasta i sportu.
Ad. 3 prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie:
http://piechowice.pl/
http://piechowice.pl/informator
Ad. 4 jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie:
TAK
Ad. 5 jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.
w załączeniu
Ad. 6 prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

L.p
Rodzaj wydatków
2015
2016
2017
I półrocze 2018

1
Porozumienie ze Starostwem Powiatowym o wzajemnej promocji
5 000,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł

2
Materiały promocyjne
5 721,96 zł
3 690,00 zł
1 690,70 zł
4 920,00 zł

3
Obsługa medialna Miasta
15 530,00 zł
15 990,00 zł
14 760,00 zł
7 380,00 zł

4
Informator Piechowicki
29 880,00 zł
33 000,00 zł
34 200,00 zł
14 450,00 zł

5
Usługi związane z wydaniem materiałów promocyjnych
2 775,50 zł
4 190,00 zł
4 957,84 zł
2 124,75 zł

6
Publikacje promujące miasto
3 795,00 zł
12 800,00 zł
19 974,17 zł
7 165,00 zł

W zastępstwie Kierownika Referatu Spraw Społecznych
Ilona Ulanecka
Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Urząd Miasta Piechowice

Tel. 75 75 48 909

Załączniki

  • ip_kwiecien_2018.pdf
  • ip_luty_2018.pdf
  • ip_maj_2018.pdf
  • ip_marzec_2018.pdf
  • IPczerwiec1kor4.pdf
  • odpowiedź_na_wniosek_HkioAtq.pdf