W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu
przekazuję pismo z odpowiedzią.

Z poważaniem

Magdalena Wspaniała

Urząd Gminy w Grabicy

Tel. 44/616-11-25 wew. 37

Załączniki