*Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

*ul. Ursynowska 22/2*

*02 – 605 Warszawa*

Nasz znak: RO. 1431.12.2018

Data: 26 lipca 2018 r.

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 17
lipca 2018 r. informuję, że:

- Urząd Miasta Sucha Beskidzka redaguje miesięcznik samorządowy Ziemia
Suska, którego wydawcą jest Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej,

- miesięcznik Ziemia Suska nie jest udostępniany w internecie,

- miesięcznik samorządowy Ziemia Suska został wpisany do rejestru
dzienników i czasopism,

- w załączeniu 5 ostatnich numerów miesięcznika w formacie pdf,

- gmina poniosła wydatki na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane lub innego typu promocję w 2015 r. – kwota 6.320,00 zł, w
2016 r – 0, w 2017 r. – kwota 7.761,30 zł oraz w 2018 r. do dnia
udzielenia odpowiedzi na wniosek – kwota 5.781,00 zł.

Tadeusz Woźniak

Sekretarz Gminy

Załączniki

Pobierz list