W związku z otrzymaniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 lipca br. poniżej przesyłam stosowną odpowiedź:

Ad. 1 czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?

TAK

Ad. 2 jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy.

Miesięcznik pn. „Informator Piechowicki”

strona internetowa Miasta Piechowice http://piechowice.pl/

Wydział odpowiedzialny za publikację: Referat Spraw Społecznych

Osoba odpowiedzialna za realizację publikacji: Anna Szalej – John Kierownik Referatu Spraw Społecznych w tym stanowisko ds. turystyki, promocji miasta i sportu.

Ad. 3 prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie:

http://piechowice.pl/

http://piechowice.pl/informator

Ad. 4 jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie:

TAK

Ad. 5 jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.

w załączeniu

Ad. 6 prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

L.p

Rodzaj wydatków

2015

2016

2017

I półrocze 2018

1

Porozumienie ze Starostwem Powiatowym o wzajemnej promocji

5 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

2

Materiały promocyjne

5 721,96 zł

3 690,00 zł

1 690,70 zł

4 920,00 zł

3

Obsługa medialna Miasta

15 530,00 zł

15 990,00 zł

14 760,00 zł

7 380,00 zł

4

Informator Piechowicki

29 880,00 zł

33 000,00 zł

34 200,00 zł

14 450,00 zł

5

Usługi związane z wydaniem materiałów promocyjnych

2 775,50 zł

4 190,00 zł

4 957,84 zł

2 124,75 zł

6

Publikacje promujące miasto

3 795,00 zł

12 800,00 zł

19 974,17 zł

7 165,00 zł

W zastępstwie Kierownika Referatu Spraw Społecznych

Ilona Ulanecka

Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Urząd Miasta Piechowice

Tel. 75 75 48 909

Załączniki

  • ip_kwiecien_2018.pdf
  • ip_luty_2018.pdf
  • ip_maj_2018.pdf
  • ip_marzec_2018.pdf
  • IPczerwiec1kor4.pdf
  • odpowiedź_na_wniosek.pdf