Dzień dobry

Witam i odpowiadam na Państwa pytania.

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
Tak, Urząd Miejski w Suszu (Referat Promocji i Spraw Społecznych) wydaje papierowy kwartalnik pn. „Przegląd Suski”, drukowany w liczbie 1000 egz. i kolportowany głownie do sklepów spożywczych we wsiach Gminy Susz. Tytuł jest zarejestrowany w sądzie.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie - http://susz.pl/pl/content/przegl%C4%85d-suski

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wydatki z zadania „Ogłoszenia prasowe”:
2015 – 19 501,37 zł brutto,
2016 – 44 342,39 zł brutto,
2017 – 38 482,21 zł brutto,
2018 – na koniec czerwca – 21 892,09 zł brutto.

Pozdrawiam.

_____________________

Cezary Oracki

Urząd Miejski w Suszu

ul. J. Wybickiego 6

14-240 Susz

Tel. 55 2786 015, wew. 48

Załączniki