Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na zadane pytania uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4
ust. 1 pkt 5 oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)
do udostępnienia informacji publicznej dotyczącej jednostek podległych i
nadzorowanych, o którą Państwo wnioskują, zobowiązane są jednostki
organizacyjne gminy. Dane kontaktowe do jednostek znajdują się w
Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.malopolska.pl/umigolkusz .
W zakresie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu:
1.    Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu wydaje czasopismo o tytule
Kwartalnik Gminy Olkusz.
2.    Kwartalnik Gminy Olkusz jest czasopismem wydawanym kwartalnie. Za
redakcję Kwartalnika Gminy Olkusz odpowiedzialne jest Biuro Promocji i
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.
3.    Wszystkie – wydane dotychczas – numery Kwartalnika Gminy Olkusz
dostępne są pod następującym adresem:
http://www.umig.olkusz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4357&Itemid=314&lang=pl
4.    Kwartalnik Gminy Olkusz jest zarejestrowany w sądzie.
5.    Wszystkie numery Kwartalnika Gminy Olkusz dostępne są pod
następującym adresem:
http://www.umig.olkusz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4357&Itemid=314&lang=pl
. Jeżeli jest potrzeba, bym przesłał osobno pliki pdf, to proszę o
informację, a postaram się opublikować je na serwerze - mailem niestety
nie przejdą z uwagi na ograniczenia rozmiaru załącznika.
6.    Ostatnie pytanie jest nie do końca precyzyjne, dlatego przesyłam
wydatki Urzędu na ogłoszenia publikowane w prasie lokalnej. Jeśli jest
potrzeba uzupełnienia o inne informacje – proszę o kontakt.
a.    2015 – 68 860,17 zł
b.    2016 – 51 569,11 zł
c.    2017 – 71 983,49 zł
d.    2018 – 41 001,68 zł
2.    W związku z wydawaniem Kwartalnika Gminy Olkusz poniesiono
następujące koszty:
a.    2015 r. – 12 300,00 zł
b.    2016 r. – 12 300,00 zł
c.    2017 r. – 14 821,50 zł
d.    2018 r. – 6 765,00 zł

Jednocześnie swoją informację uzupełnię w następującym zakresie:

1. Żadna spółka prawa handlowego, w której Gmina Olkusz posiada
udziały,, nie wydaje gazety, czasopisma, nie prowadzi radia, telewizji itp.

2. Olkuska biblioteka wydaje czasopismo Ilcusiana - więcej informacji
tu: http://www.biblioteka.olkusz.pl/biblioteka/wydawnictwo-ilcusiana ,
jednak polecam - zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 4 ust. 3 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - kontakt
bezpośredni.

Z wyrazami szacunku

--

*Michał Latos*

Rzecznik Prasowy
Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu
Rynek 1, pok. 312, 32-300 Olkusz
Tel. 32 626 01 62, 534 405 310
e-mail: m.latos@umig.olkusz.pl <mailto:m.latos@umig.olkusz.pl>

Pobierz list