W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej data
wpływu 18.07.2018r Urząd Gminy w Wojcieszkowie informuje:

- w Urzędzie Gminy i jednostkach nie prowadzone są media,

-wydatki gminy na ogłoszenia:

* 2015 - 369,00 zł

   2016 - 442,80 zł

  2017 - 461,25 zł

  2018 - 276,74 zł

  Pozdrawiam

Anna Trwoga

Skarbnik Gminy

Pobierz list