W załączeniu przekazuje się odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 17.07.2018 r. Proszę o potwierdzenie otrzymania
wiadomości.

z poważaniem
Sekretariat UM w Bobowej

Pobierz list