Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Pan Szymon Osowski

w załączeniu przesyłam część II załączników do pisma nr PR.1431.1.2018.

Z wyrazami szacunku

Beata Podbielska

Podinspektor ds. kancelaryjnych


<outbind://8-000000005B51EC53A7D74C48877248998C8492A704DF2500/www.michalowic
e.pl> www.michalowice.pl

GMINA MICHAŁOWICE - powiat pruszkowski - woj.mazowieckie

Urząd Gminy Michałowice - Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 - 05-816
Michałowice - tel. 22 350 91 91

fax. 22 350-91-01

Załączniki

  • image001_n7Ipg5c.jpg
  • BIULETYN_MICHALOWICE_nr4.pdf