Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 lipca 2018r. o udostępnienie
informacji publicznej, poniżej przedkładam żądane informacje:
1) Gmina Bystrzyca Kłodzka jest wydawcą czasopisma samorządowego
"Wiadomości Bystrzyckie" oraz strony internetowej www.bystrzycaklodzka.pl
2) Dwumiesięcznik "Wiadomości Bystrzyckie" jest zarejestrowany w Sądzie
Okręgowym w Świdnicy
3) wszystkie numery czasopisma są do pobrania w formacie pdf ze strony
www.bystrzycaklodzka.pl z zakładki: Wiadomości Bystrzyckie
4) Czasopismo  i zawartość strony www redagują pracownicy Urzędu Miasta
i Gminy Bystrzyca Kłodzka. Druk jest zlecany firmie zewnętrznej.
5) Łączne wydatki  Gminy na promocję wyniosły: w roku 2015 - 232.430 zł,
w roku 2016 - 260.559 zł, w roku 2017 - 235.210 zł.

Z poważaniem
Mirosława Boduch
Kierownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego
Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka

Pobierz list