W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przekazuję
informację:

W Urzędzie Gminy Ropa oraz w jednostce organizacyjnej gminy Ropa: Gminnym
Ośrodku Kultury, prowadzone są media, są to strony
Internet:http://www.ropa.iap.pl http://www.gokropa.iaw.pl , dodatkowo Urząd
Gminy w Ropie wydaje dla mieszkańców Biuletyn Informacyjny „Razem” w wersji
papierowej, cztery razy w roku. Biuletyn informacyjny nie jest zarejestrowany w
sądzie. Nie posiadamy wersji pdf biuletynu, natomiast na prośbę możemy przesłać
ostatnie 5 numerów w wersji papierowej.

Wydatki na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego
typu promocję wyniosły:

w roku 2015: 21528,79 zł

w roku 2016: 19569,94 zł

w roku 2017: 17883,03 zł

do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku: 9027,00 zł

informację przygotował Tomasz Zając inspektor UG Ropa, tel. 18-3534017

Pobierz list