W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji z dnia 17 lipca 2018
r. Urząd Gminy Tuczna niniejszym informuje iż z uwagi na dużą ilość
informacji, których dotyczy wniosek oraz ze względu na okres urlopowy
udostępnienie informacji nastąpi w terminie do 10 września 2018 r.

Z poważaniem,
Urząd Gminy Tuczna,
Grzegorz Panasiuk