{{ email }}
<mailto:{{ email }}>

Nr RO.1431.13.2018

Rokietnica, dn. 30-07-2018 r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18 lipca
2018 roku Urząd Gminy w Rokietnicy zgodnie z art. 10 ust. 1, art. 12, art.
13 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 1764) w żądany przez
wnioskodawcę sposób i we wskazanej przez niego formie przekazuje odpowiedzi
na pytania zawarte we wniosku:

Ad 1. Tak, Biblioteka Gminna im. Marii Konopnickiej w Rokietnicy

Ad 2. Czasopismo "Rokickie Wiadomości"

Ad 3. http://www.rokickiewiadomosci.com.pl/

Ad 4. Tak, jest zarejestrowane w sądzie.

Ad 5.

<http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2016/10/Rok-2018-07.pdf>
http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2016/10/Rok-2018-07.pdf
<http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2018/06/Rok-2018-06.pdf>
http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2018/06/Rok-2018-06.pdf

<http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2016/10/Rok-2018-05.pdf>
http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2016/10/Rok-2018-05.pdf

<http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2016/10/Rok-2018-04.pdf>
http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2016/10/Rok-2018-04.pdf

<http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2016/10/Rok-2018-03.pdf>
http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2016/10/Rok-2018-03.pdf

Ad 6. Ze względu na rozległy przedział czasowy oraz zakres przedmiotowy
wymagający sięgnięcia do wielu źródeł, udostępnienie żądanej przez Państwa
informacji wymaga podjęcia dodatkowych czynności polegających na sięgnięciu
do dokumentacji źródłowej,
co w konsekwencji powoduje, że żądana informacja ma charakter informacji
przetworzonej, tj. takiej, która co do zasady wymaga wykonania stosownych
działań z zaangażowaniem w ich pozyskanie określonych środków osobowych i
finansowych. W związku z powyższym, na podstawie art. 14 ust. 2 w zw. z art.
3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1764 z późn. zm.), wzywamy do wykazania, że uzyskanie przez Państwa
żądanej informacji publicznej jest szczególnie istotne dla interesu
publicznego. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na powyższe wezwanie w
terminie 14 dni od daty jego otrzymania organ umorzy niniejsze postępowanie.

Z poważaniem,
Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
Danuta Potrawiak

Kinga Owsian

Podinspektor ds. organizacji i współpracy

Urząd Gminy w Rokietnicy

ul. Golęcińska 1

62 - 090 Rokietnica

tel. +48 61 89 60 614

fax. +48 61 81 45 082

kom. +48 691 293 022

e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

<http://www.rokietnica.pl/> www.rokietnica.pl

Załączniki

  • odpowiedź_na_wniosek_o_udzielenie_informacji_publicznej_z_dnia_18_.pdf