Szanowni Państwo
Odpowiadając na Państwa pytania informuję:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

/*odp.: Są prowadzone*/

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

/*odp.: W Wydziale Promocji Urzędu Gminy Moszczenica wydawany jest w
formie papierowej kwartalnik "Echo Moszczenicy" (24-28  stron, nakład ).*/

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

/*odp. Nie są dostępne.*/

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;

/*odp. Jest zarejestrowane w sądzie.*/

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

/*odp.: Gazeta wydawana jest wyłącznie w formie papierowej.*/

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

/*odp. nie publikujemy artykułów sponsorowanych, reklam itp., gazeta ma
charakter wyłącznie informacyjny i publikowane materiały dotyczą
wyłącznie spraw związanych z bieżącą działalnością urzędu i mieszkańców
Gminy Moszczenica.*/

Pozdrawiam

Paweł Morańda

Urząd Gminy Moszczenica

W dniu 31.07.2018 o 10:57, Bogusław Kalisz pisze:

Pobierz list