W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z dnia 27.06.2018
r., Urząd Miejski w Brzozowie udziela odpowiedzi na pytania:

1. Tak, w Urzędzie Miejskim oraz w Muzeum Regionalnym im. A. Fastnachta
w Brzozowie prowadzone są media.
2. Strona internetowa, Facebook, miesięcznik
3. brzozow.pl
4. Tak, zarejestrowany jest w Sądzie
5. Proszę zwrócić się do Muzeum Regionalnego w Brzozowie
6. Ogłoszenia prasowe:

2015r. - 3496,91 zł, 2016 r. - 1854,28 zł, 2017 r. - 3078,09 zł, 2018 r. -
781,37 zł

Promocja

2015 r. - 139 tys. zł, 2016 r. - 168 tys. zł, 2017 r. - 156 tys. zł, 2018 r.
- 101 tys. zł

Z poważaniem,

___________________________________________
Agnieszka Konieczko-Kędra

Inspektor
Urząd Miejski w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
Telefon: 13 306 10 54 | Adres e-mail: <mailto:{{ email }}>
{{ email }}

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym
lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w
wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest
zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który
otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy
drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty
elektronicznej. Dziękujemy. Urząd Miejski w Brzozowie.