Or.1431.10.2018 Skarbimierz - Osiedle, dnia 31.07.2018r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję,
jak niżej:
- Gmina Skarbimierz nie ma własnych mediów;
- Gmina Skarbimierz nie prowadzi dziennika, czasopism;
- wydatki na promocję Gminy Skarbimierz w mediach: 2015r. - 34.416,00zł,
2016 - 54.372,00zł, 2017 - 59.612,00zł, 2018 - 28.713,00zł

Małgorzata Kubik - Sekretarz Gminy

W dniu 2018-07-17 o 12:38, {{ email }} pisze: