W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia

18.07.2018 zarejestrowany pod nr S.1431.38.2018 - Urząd Gminy w Kotuniu

informuje:

- w Urzędzie Gminy w Kotuniu ani w w ich jednostkach organizacyjnych nie są
prowadzone media,

- wydatki gminy: 2015 - 1777,35 zł

2016 - 2091,00 zł

2017 - 16988,60 zł

2018 - 10209,00 zł

Z poważaniem

Joanna Jędrzejewska
Sekretarz Gminy Kotuń

web: www.kotun.pl
BIP: www.kotun.bip.net.pl

_______________________________________________________________________________

<https://www.facebook.com/gminakotun> <http://www.lgdsiedlce.pl/>

Pobierz list