W odpowiedzi na e-mail z dnia 17 lipca informuję że:

1. w urzędzie Gminy Komańcza oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy (
GOK) nie są prowadzone media( gazeta, radio, telewizja).

2. na przełomie lat od 2015 do 2017 poniesione były koszty na ogłoszenia:

- 2015 r. - 900,00 zł

- 2016 r. - 1200,00 zł

- 2017 r. - 1000,00 zł

- 2018 r. ( 31.07.2018 r.) - 600,00 zł

Danuta Nagórzańska- Gał - dyr. GOK w Komańczy

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

Pobierz list