W nawiązaniu do Państwa wniosku informację:

- W urzędzie gminy, ani też w jednostkach organizacyjnych gminy nie są
prowadzone media.
- Gmina nie prowadzi dziennika lub czasopisma,
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wydatki na promocję 2015 rok - 14 024,56 zł

Wydatki na promocję 2016 rok - 14 587,23 zł

Wydatki na promocję 2017 rok - 27310,28 zł

Wydatki na promocję 2018 rok do dnia dzisiejszego - 1970,98 zł

- Gmina przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury w Radzanowie
uczestniczyła przy wydaniu i wydruku I Radzanowskiego Zeszytu Historycznego
w 2017 rok.

Z poważaniem

Ilona Dłuzińska

Urząd Gminy w Radzanowie

Ul. Plac Piłsudskiego 26

06-540 Radzanów